Inžiniring in načrtovanje elektrarn

Za vas izpeljemo projekt izgradnje sončne elektrarne na ključ.

Pri načrtovanju sončnih elektrarn svetujemo pri tehničnih vprašanjih, izdelamo projektno dokumentacijo, pridobivamo soglasja in vodimo upravne postopke ter pomagamo pri pridobitvi nepovratnih sredstev.

Na področju gradenj  vam priskrbimo izgradnjo sončne elektrarne na ključ, dobavo in montažo komponent za sončne elektrarne , priklop sončne elektrarne na distribucijsko omrežje, izgradnjo potrebne pripadajoče opreme (npr. strelovod, ozemljitev…).

Ponudimo vam tudi storitev vzdrževanja sistema, servis dotrajanih elementov, odpravo okvar na elektroenergetskih napravah in vodih.