Samooskrba

Potek izgradnje sončne elektrarne

  1. Povpraševanje
  2. Izdelava informativne ponudbe
  3. Potrditev ponudbe
  4. Ogled
  5. Izdelava dokumentacije – pridobitev soglasja za priključitev sončne elektrarne
  6. Pridobitev soglasja in priključitev sončne elektrarne
  7. Montaža sončne elektrarne
  8. Sklenitev pogodbe o samooskrbi z željenim dobaviteljem
  9. Priključitev sončne elektrarne

Zagotovite si brezplačno električno energijo in hkrati prispevajte k čistejšemu okolju.


Sistem samooskrbe deluje na osnovi števca, ki beleži prejem in oddajo električne energije. Objekt, na katerem se nahaja sončna elektrarne, je čez dan proizvajalec električne energije, ponoči pa porablja električno energijo iz omrežja. Na ta način se razbremenjuje električno omrežje, saj se električna energija porablja na mestu nastanka oz. v neposredni bližini.

Količina električne energije, poizvedene v sončnih elektrarnah, je v poletnih mesecih večja kot pozimi, zato obračunsko obdobje zajema celotno koledarsko leto. Viški energije se trenutno oddajajo v omrežje neodplačano (zastonj). Ob koncu obračunskega obdobja (enkrat letno – januarja), se naredi obračun proizvedene in porabljene električne energije. V primeru primankljaja, se razlika porabljene električne energije in omrežnine za to energijo doplača po enotni tarifi.  Investitorju zato svetujemo, da se odloči za velikost elektrarne, ki je primerna porabi njegovega objekta.