O podjetju

JB energija d.o.o je podjetje izkušenih in strokovno podkovanih ljudi na področju energetike, ki z znanjem in z izkušnjami v tujini prinašajo inovativne pristope in najboljšo izrabo energije. V ekipi so strokovno usposobljeni ljudje s pridobljenimi univerzitetnimi izobrazbami ter strokovnimi kompetencami kot so:

  • Odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik del elektro stroke,
  • NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele,
  • Varnost in zdravje pri delu (VZD) ter požarna varnost,
  • Certifikat EUREM,
  • Licenca za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic,
  • RS Ministrstvo za infrastrukturo: Upravljalec elektrarn,
  • RS Ministrstvo za infrastrukturo: Stikalničar v industriji.

Jernej Božič

Direktor podjetja

Jaka Pavlič

Vodja projektov

Lara Vukšić

Vodja pisarne

Monika Kovačič

Prodaja in marketing