O podjetju

JB energija d.o.o je podjetje izkušenih in strokovno podkovanih ljudi na področju energetike, ki z znanjem in z izkušnjami v tujini prinašajo inovativne pristope in najboljšo izrabo energije. V ekipi so strokovno usposobljeni ljudje s pridobljenimi univerzitetnimi izobrazbami ter strokovnimi kompetencami kot so:

  • Odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik del elektro stroke,
  • NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele,
  • Varnost in zdravje pri delu (VZD) ter požarna varnost,
  • Certifikat EUREM,
  • Licenca za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic,
  • RS Ministrstvo za infrastrukturo: Upravljalec elektrarn,
  • RS Ministrstvo za infrastrukturo: Stikalničar v industriji.

Jernej Božič


dip.inž.el.
mag.org.
Direktor podjetja

Jaka Pavlič

dipl.inž.energ.
Vodja projektov

Jerneja Mlakar

Asistent v pisarni

Dina Hrvić

dipl.inž.energ.
Klicni center in servisi

Doc.dr. Katerina Božič

mag.posl. ved
mag. inž. el.
Vodja razvoja in finance

Lara Vukšič

Vodja pisarne

Manca Brvar

Prodajni inženir

Gašper Gorenc

Asistent v projektivi

Simon Čižmek

univ.dipl.inž.el
Tehnični direktor

Marko Butala

Servis in elektromontaže

Monika Kovačič

Prodaja in marketing

Boris Nunič

Elektromontaže