Sončne elektrarne

Potek izgradnje sončne elektrarne

  1. Povpraševanje
  2. Izdelava informativne ponudbe
  3. Potrditev ponudbe
  4. Ogled
  5. Izdelava dokumentacije – pridobitev soglasja za priključitev sončne elektrarne
  6. Pridobitev soglasja in priključitev sončne elektrarne
  7. Montaža sončne elektrarne
  8. Sklenitev pogodbe o samooskrbi z željenim dobaviteljem
  9. Priključitev sončne elektrarne

Sončna oz. fotonapetostna elektrarna je naprava, ki sprejema svetlobno energijo sončnega sevanja in jo s pomočjo fotonapetostnih celic (PV celic) neposredno pretvarja v električni tok. Moč elektrarne označujemo s t.i. vršno močjo, ki nam pove, koliko W električne energije proizvede naprava pri standardnih pogojih osvetlitve 1000 W/m2 in 25°C zunanje temperature.

Oznaka zanjo je Watt Peak oz. Wp. Individualne PV celice se lahko razlikujejo po velikosti od 0.5 cm do približno 4 cm. Ena celica proizvaja le 1 ali 2 vata, kar ni dovolj, zato morajo biti celice za solarno električno energijo doma združene na strehah. PV celica je posebej obdelana rezina silicija, ki je stisnjena med dve tanki kontaktni plošči. Zgornji stik ima pozitivni naboj in spodnji ima negativni naboj, zaradi česar je polprevodnik. Polprevodnik absorbira fotone svetlobe in sprošča elektrone. Ko so prosti elektroni ujeti, nastane električni tok, ki se lahko uporablja kot električna energija.

Življenjska doba sončne elektrarne je cca 30 let. Naklon strehe mora biti med 0° – 60 °. Pri načrtovanju postavitve sončne elektrarne moramo biti pozorni, da fotonapetostni moduli ne bodo osenčeni s strani strešne konstrukcije, dimnikov, zračnikov, dreves okoli objekta ali podobnih predmetov, ki bi senčili površine. Primerna lega strehe za izvedbo sončne elektrarne je smer JV, J ali JZ.

Sončne elektrarne imajo številne pozitivne lastnosti. Sončne elektrarne kot vir energije uporabljajo Sonce. Razpoložljiva energija Sonca za 4000 krat presega vse zdajšnje energijske potrebe človeštva. Proizvajajo energijo z najvišjo eksergijo (1 kWh elektrike ima več eksergije kot 1 kWh toplote). Tiho delovanje, minimalno vzdrževanje in obratovalni stroški. Več kot 30 let proizvajajo električno energijo popolnoma brez izpustov škodljivih snovi v okolico. Predstavljajo eno najvarnejših naložb, s predvidljivim donosom. Gre za naložbo v lasten sistem, vrednost pa ni vidna samo na papirju, ampak jo imamo na svoji strehi. Sončna elektrarna varuje in podaljšuje življenjsko dobo strešne kritine, saj absorbira škodljivo UV sevanje.

Glavne prednosti sončnih elektrarn so, da so čiste, izrazito obnovljive in sposobne delovati samostojno ali združene s tradicionalnimi energijskimi viri.