Vprašanja & Odgovori

Z našim strokovnim timom strankam ponujamo rešitve na ključ, skupaj s financiranjem. V 11. letih delovanja smo pridobili izkušnje na področju izgradnje sončnih elektrarn, obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Za izdelavo  ponudbe potrebujemo podatke o lastniku nepremičnine (ime in priimek, naslov, kontakt); podatke o lokaciji za namestitev sončne elektrarne (previdena lokacija elektrarne, številka merilnega mesta in obračunska moč mesta, letna poraba, predvideni novi porabniki el. energije – npr. toplotna črpalka, želena moč elektrarne); podatke o strehi in samem objektu, kjer se namesti sončna elektrarna (okvirna površina strehe; orientacija, naklon in vrsta strehe – npr. enokapnica, dvokapnica; omejitve na strehi kot so dimnik, okno, antena; vrsta kritine in starost, slika strehe z lokacijo in slika obstoječe kotlovnice, letna poraba energenta izražena denarno ali količinsko za toplotno črpalko.

Predvidena življenjska doba je 30 let, garancija pa je do 25 let na posamezne ključne komponente sončne elektrarne. Obstaja pa tudi garancija na naše delo, ki znaša 1 leto.

Odnos ostane podoben kot do sedaj, mi poskrbimo za vso dokumentacijo, da se elektrarna priključi.

Omogočamo vam pridobitev nepovratne finančne spodbude, v višini do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 € za 1kVA inštalirane nazivne moči sončne elektrarne (javni poziv Eko Sklada). V primeru, da za izgradnjo elektrarne ne želite porabiti lastnih finančnih sredstev, vam ponujamo pomoč pri pridobitvi kredita preko EKO SKLADA, z obrestno mero 1,3 % + EURIBOR za obdobje do 10 let, brez lastnega vložka (prav tako za podjetja). Zakaj bi plačevali, že tako obvezne mesečne stroške za električno energijo distribuciji, če lahko odplačujete kredit, v skoraj isti višini kot račun za električno energijo. Pri tem pa imate lastno investicijo na vaši strehi, katera bo po maksimalno 10 letih odplačana in po tem času imate elektriko skoraj zastonj, kar pomeni da v kombinaciji s toplotno črpalko, preidete v skoraj samozadostno hišo.

Standardna  dimenzija  modula  je  1,7  m  x  1  m.  Masa  je  približno  18  kg. Potrebna naklonska strešna površina za postavitev 1kWp sončne elektrarne brez ovir (dimniki, strešni okni,..) je 6 m2.

Če boste v bližnji prihodnosti imeli dodatne porabnike (toplotne črpalke,…), lahko sončno elektrarno povečate.

Viški energije se trenutno oddajajo v omrežje neodplačno (zastonj). Ob koncu obračunskega  obdobja (enkrat letno – januarja),  se  naredi  obračun  proizvedene  in porabljene  električne energije. V   primeru   primanjkljaja,   se   razlika   porabljene   električne   energije   in omrežnine za to energijo doplača po enotni tarifi. Fiksni  mesečni strošek na položnici za električno energijo, je v primeru zgrajene ustrezne sončne elektrarne za samooskrbo, samo priključna moč in dodatek za SPTE in OVE. Skupni strošek v primeru 7kW priključne moči (20 A varovalke) se giblje okoli 15 € / mesec z DDV.

V primeru postavitve večjih sončnih elektrarn na poslovnih objektih po PX3 shemi, proizvedeno energijo delno porabite sami viške pa prodate v omrežje.

V času garancije dela in po poteku le-te ponujamo vzdrževanje sončne elektrarne. Imamo pa konstantni nadzor nad delovanjem vseh zgrajenih

sončnih elektrarn preko nadzorne platforme.

Sončne elektrarne za samooskrbo imajo vgrajene odklopnike na panelih, ki zagotavljajo, da je napetost ob izklopu elektrarne varna za gašenje, da torej ni večja od 50V DC (enosmerna napetost) ali 120V AC (izmenična napetost). Pri taki napetosti lahko gasilci gasijo požar po standardnem postopku. Elektrarna je zgrajena po standardu IEC 60947 in VDE 2100-712.

Načeloma vgradnja sončne elektrarne ne zahteva večjih gradbenih posegov. Nosilna podkonstrukcija se montira na streho. Nekje v zavetju pred hujšimi vremenskimi vplivi se namesti razsmernik (pod nadstreškom ali v objektu). Razsmernik se poveže v elektro omarico vašega objekta, kjer imate večino varovalk, za ostale porabnike v objektu. V primeru starega električnega števca je potrebna zamenjava le tega s sodobnim, dvosmernim števcem. Zamenjavo števca organiziramo mi. V primeru, da želite imeti daljinski nadzor nad obratovanjem elektrarne na računalniku ali pametnem telefonu, je potrebno do lokacije razsmernika pripeljati vtičnico za internet ali v razsmernik dograditi napravo za brezžično komunikacijo.